El software per millorar el rendiment dels nedadors

Calendari

My Nedalia incorpora un calendari perquè pugui veure tota la seva planificació de campionats, sessions d’entrenament i tests.

Cada cop que creï un nou campionat, defineixi una nova sessió o realitzi un test, My Nedalia l’afegirà i el presentarà de forma automàtica al calendari. No és necessari introduir-lo de forma manual.

Pot assignar diferents colors a cada sessió, competició del calendari per distingir visualment cada tipus de tasca o agrupar els esdeveniments segons els colors que prefereixi.

exemple de calendari de campionats, sessions i tests

En fer clic en qualsevol esdeveniment del calendari, s’obrirà la pantalla corresponent.

Tota la seva programació mensual en un cop d’ull!