El software per millorar el rendiment dels nedadors

Vídeos explicatius de My Nedalia

Visualitzi els nostres vídeos per conèixer el funcionament de les principals opcions de My Nedalia.


Importar nedadorsVídeo explicatiu de com importar els nedadors des del programa ISIS a My Nedalia

Importar historial de marquesVídeo explicatiu de com importar tot l’historial de marques guardades al software Licencias

Cronòmetre en mode testVídeo explicatiu de com utilitzar el cronòmetre en mode test i veure el resultat en una fitxa de test

Cronòmetre en un campionatImporti fàcilment una planificació de campionat, capturi els temps mitjançant el cronòmetre de My Nedalia. Visualitzi les marques obtingudes a My Nedalia i importi els resultats oficials a partir del pdf

Cronòmetre en un entrenamentExemple d’utilització del cronòmetre configurat en mode d’entrenament

Llistat d’historial de marquesVídeo explicatiu del llistat que presenta l’historial de les marques dels nedadors

Llistat de millors marquesVídeo explicatiu del llistat de millors marques a My Nedalia

Gràfica d’evolució de proves d’un nedadorVídeo explicatiu de la gràfica d’evolució de proves d’un nedador comparant-lo amb altres nedadors

Gràfica del ritme de prova d’un nedadorVídeo explicatiu de com es pot visualitzar una gràfica del ritme de prova d’un nedador