El software per millorar el rendiment dels nedadors

Detall del funcionament del cronòmetre en un test de natació

Esquema de funcionament del crono activat en mode de test

Vídeo d'exemple del cronòmetre en mode de testExemple d'utilització del cronòmetre configurat en mode de test

1. Selecció del parcial

L’entrenador podrà registrar temps parcials oficials o no oficials, cada 50 o 100 m, segons convingui. A partir d’aquesta informació, Nedalia presentarà el temps total del parcial i el temps entre parcials.

2. Temps de sortida/arribada

L’entrenador podrà activar aquesta opció en cas que vulgui capturar el temps de sortida, el temps de viratge de cadascun dels parcials i el temps d’arribada.

3. Selector de l’estil

Seleccioni l’estil del test que realitzarà als seus nedadors.

4. Selecció de la categoria i sexe

Mitjançant aquesta opció l’entrenador pot seleccionar la categoria i el sexe dels nedadors que cronometrarà. En el moment de seleccionar un nedador en el cronòmetre, només li apareixeran els nedadors de la categoria i el sexe seleccionats.

5. Selecció del nombre de nedadors

Aquesta opció permet definir el nombre de nedadors a qui realitzarà el test. Recordi que el nombre de nedadors a qui pot realitzar un test alhora està limitat a un màxim de 8.

6. Opcions del cronòmetre en mode TEST

En les opcions del mode TEST, l’entrenador pot seleccionar el tipus de test que vol realitzar als seus nedadors. Haurà d’introduir la següent informació: el nombre de sèries que ha de realitzar el nedador, els metres que ha de realitzar el nedador en cada sèrie i el temps màxim de què disposa per realitzar cada sèrie.

7. Cronòmetre del nedador


Pot trobar més informació a: