El software per millorar el rendiment dels nedadors

Què és My Nedalia?

Nedalia és un software de natació dissenyat per satisfer les necessitats d’un entrenador professional amb l’objectiu d’ajudar-lo a optimitzar i millorar les marques dels seus nedadors.

My Nedalia és una plataforma web on accediran els entrenadors per gestionar les seves sessions de treball, ja siguin entrenaments o competicions, i els resultats del seu equip de nedadors. El seu entorn de treball ha estat dissenyat específicament per poder ser utilitzat en ordinador de sobretaula, portàtil o tablet.

Amb aquest programari podrà gestionar la següent informació:

nedador nedant estil braça

Nedadors

A My Nedalia es poden crear les fitxes dels nedadors i màsters, assignar les seves categories de forma automàtica i crear proves de natació. També es poden definir els diferents campionats de la temporada i quines mínimes cal aconseguir per participar en els campionats més importants.

Més informació

cronòmetre en una piscina

Cronòmetre intel·ligent

En la mateixa plataforma s’ha desenvolupat un cronòmetre totalment enllaçat amb els nedadors i les proves de natació. Aquest cronòmetre permet capturar el temps parcial i final de cada prova, així com la freqüència de braçada, entre altres paràmetres.

Més informació

nedadors preparats per un campionat

Entrenaments i tests

My Nedalia permet a l’entrenador generar un pla d’entrenaments mitjançant la definició de cicles, sessions i blocs d’entrenament, utilizant diferents plantilles agrupades segons objectiu, condicional i tècnica. També gestiona els tests més importants de la natació.

Més informació

analisi i informació

Anàlisi de la informació

A partir de la informació de cada nedador i de les marques realitzades en els entrenaments i campionats, My Nedalia permet analitzar aquesta informació i presentar diferents llistats, com per exemple: rècords per edats, rècords per categories, millor marca per nedador, gràfica d’evolució de proves, etc.

Més informació

Resum de la presentació Què és My Nedalia?

Presentació que es va realitzar en el 34è congrés de la Asociación Española de Técnicos de Natación (AETN) a l’octubre de 2014 on es va presentar el software per a entrenadors My Nedalia.

Qui intervé a My Nedalia?

L’entrenador és l’actor principal a My Nedalia, ja que és la persona que treballa diàriament amb aquesta aplicació per capturar marques, gestionar entrenaments, veure la progressió dels seus nedadors, etc. D’una banda, l’entrenador és l’encarregat d’introduir o registrar les dades i, d’altra banda, rep el feedback que li proporciona My Nedalia a partir de l’anàlisi d’aquesta informació. L’entrenador desenvolupa, per tant, un doble rol actuant com a emissor i receptor d’informació.