El software per millorar el rendiment dels nedadors

Principals indicadors dels nedadors

L'entrenador podrà veure l'evolució dels seus nedadors d'una forma visual a partir del gràfic d'evolució d'estils i del gràfic de les millors marques. Amb aquests indicadors es podrà veure i comparar el nivell dels nedadors en els diferents estils i proves.

Gràfic d'evolució d'estils

L'objectiu principal d'aquest indicador es que l'entrenador d'una forma visual pugui tenir un anàlisi de cada una de les proves dels diferents estils d'un nedador. Per cada prova, My Nedalia, realitza un comparatiu dels diferents resultats informant d'una forma visual si el nedador ha millorat l'estil i la prova.

Exemple de la gràfica d'evolució de l'estil lliure i papallona

Gràfic de les millors marques

L'objectiu principal d'aquest indicador es poder comparar per cada estil i prova de natació el nivell del nedador comparativament amb els millors resultats per edat, categoria o nivell absolut. En aquest gràfic també permet analitzar quan li falta a un nedador per obtenir la mínima d'una competició determinada.

Exemple de la gràfica de les millors marques per estil lliures i braça