El software per millorar el rendiment dels nedadors

Gestió de Tests de natació

My Nedalia li permet realitzar qualsevol test als seus nedadors utilitzant el cronomètre intel·ligent i analitzar les dades.

Cronòmetre en mode test

Utilitzi el cronòmetre en mode test per realitzar un test de forma simultanea a un màxim de 8 nedadors. Haurà de seleccionar el carril on cada nedador realitzarà el test, puguen especificar fins a un màxim de vuit carrils diferents. En cas que varis nedadors realitzin el test pel mateix carril, haurà d'especificar l'ordre de sortida de cadascú.

Abans de començar, introdueix el número de sèries que ha de realitzar cada nedador, els metres de cada sèrie i el temps màxim de que disposa el nedador per cada sèrie (mm/ss)

Video d'exemple de cronòmetre d'un test en My Nedalia


Visualització de la fitxa del test

Una vegada finalitzat un test cronometrat amb My Nedalia, l'aplicació genera automàticament una fitxa del test pel nedador. Aquesta fitxa es divideix en 4 apartats:

Dades del test

En la part superior, trobarà les dades identificatives del test: nom del nedador, estil del test, data de realització, tipus de piscina (25 o 50 m), número de sèries del test, metres de cada sèrie i temps màxim de duració de cada sèrie.

Dades principlas d'un test en My Nedalia

Resum del test

Visualitzi de forma resumida els valors globals del test en una única pantalla: metres de la sèrie, temps, velocitat (m/s), freqüència de braçada (FB), longitut de braçada (LB) i índex de nado. De cada un dels indicadors es presenta la mitjana, la desviació estàndar, el valor mínim i el valor màxim.

Resum dels indicadors principals d'un test en My Nedalia

Detall del test

Analitzi detalladament la informació capturada en cada parcial: número de sèrie, metres de la sèrie, temps del parcial, temps entre parcials, temps mig, velocitat per parcial, freqüència de braçada, longitut de braçada i índex de nado.

Taula de parcials d'un test en My Nedalia

Representació gràfica

Existeix la posibilitat de visualitzar la representació gràfica del text. Des del menú desplegable, es pot seleccionar l'opció que mes li interesi: Visualitzar tots els parcials o visualitzar sols els parcials cada 50 m o 100 m (en funció dels parcials que s'hagin registrat).

Resum del test en My Nedalia

Comparatiu de tests

Comprovi visualment el progrés dels seus nedadors mitjançant la gràfica comparativa de tets. Pot comparar diferents tests d'un mateix nedador per veure la seva evolució o fer comparatives d'un mateix test realitzat per varis nedadors.

Gràfica comparativa de 2 tests en My Nedalia

Una poderosa eina per realitzar qualsevol tipus de test!

Pot trobar més informació a: